4H5923 Fundamentala begrepp för modellering av transport av värme och material 6,0 hp

Fundamental Basis for Modelling of Mass and Heat Transfer

OBS!

Det finns ingen nu gällande kursplan för denna kurs.

Kursen kommer att fokusera på mikrokinetik, ytgränsreaktioner och grundläggande koncept gällande transportfenomen inom fluider. Kursen kommer att ge studenten de fundamentala grunderna för processmodellering. Aspekterna av att integrera kemiska reaktioner i CFD beräkningar samt de vanligaste misstagen av att göra så kommer också att diskuteras kortfattat. 

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

Information för forskarstuderande om när kursen ges

Se kurs MH2280

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande kurs inom transportfenomen.

Examination

Ges av

ITM/Materialvetenskap

Kontaktperson

Bjoern Glaser (bjoerng@kth.se)

Examinator

Björn Glaser <bjoerng@kth.se>