4H5923 Fundamentala begrepp för modellering av transport av värme och material 6,0 hp

Fundamental Basis for Modelling of Mass and Heat Transfer

Kursen kommer att fokusera på mikrokinetik, ytgränsreaktioner och grundläggande koncept gällande transportfenomen inom fluider. Kursen kommer att ge studenten de fundamentala grunderna för processmodellering. Aspekterna av att integrera kemiska reaktioner i CFD beräkningar samt de vanligaste misstagen av att göra så kommer också att diskuteras kortfattat. 

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursen är planerad att ge forskare, som har börjat arbeta med simulering och modellering inom materialprocesser, en grundläggande förståelse av mikrokinetik, värmetransport och masstransport samt relationerna emellan dessa. Studenten skall även kunna använda kunskapen för att formulera ett projekt och lösa en enklare uppgift.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen kommer att fokusera på mikrokinetik, ytgränsreaktioner och grundläggande koncept gällande transportfenomen inom fluider. Kursen kommer att ge studenten de fundamentala grunderna för processmodellering. Aspekterna av att integrera kemiska reaktioner i CFD beräkningar samt de vanligaste misstagen av att göra så kommer också att diskuteras kortfattat. 

Behörighet

Grundläggande kurs inom transportfenomen

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande kurs inom transportfenomen.

Litteratur

Utdelat material. Studenten förväntas även att genomföra en litteraturstudie för att hitta relevanta publikationer till dennes projekt.

Examination

Projektarbete och en rapport (seminarium)

Ges av

ITM/Materialvetenskap

Kontaktperson

Bjoern Glaser (bjoerng@kth.se)

Examinator

Björn Glaser <bjoerng@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2014.