4H5925 Termofysikaliska egenskaper hos högtemperatursystem 6,0 hp

Thermophysical Properties of High Temperature Systems

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Det finns ingen nu gällande kursplan för denna kurs.

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

Sista planerade examination: VT20.

Information för forskarstuderande om när kursen ges

Contact course responsible

Examination

Ges av

ITM/Materialvetenskap

Kontaktperson

Adjunkt Taishi Matsushita, taishi@kth.se; Professor Seshadri Seetharaman, raman@kth.se

Examinator

Taishi Matsushita <taishi@kth.se>