AK3013 John Stuart mills politiska filosofi 7,5 hp

John Stuart Mill´s Political Philosophy

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten 1) ha en allmän överblick över John Stuart Mills politiska filosofi, 2) kunna analysera förhållandet mellan Mills politisk-filosofiska och etiska ståndpunkter, och 3) kunna redogöra insiktsfullt för relationen mellan Mills ståndpunkter och idag förekommande ståndpunkter i politik och politisk filosofi.

Kursens huvudsakliga innehåll

Behörighet

Litteratur

The subjection of women

On liberty

Principles of political economy, 2:199-238 & 3:758-796 in Collected Works

Examination

Studenten kan välja mellan 1) att skriva en uppsats om ett centralt tema i Mills politiska filosofi och 2) muntlig examen.

Ges av

ABE/Filosofi

Kontaktperson

John Cantwell (john.cantwell@abe.kth.se)

Examinator

John Cantwell <john.cantwell@abe.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2011.