AK3114 Individuell läskurs i filosofi 7.5hp E 7,5 hp

Individual Reading Course in Philosophy 7.5hp E

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som är ersatt av en senare utgåva.

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursen syftar till fördjupning i ett individuellt anpassat litteratururval av filosofiska forskningstexter eller klassiska texter.

Kursens huvudsakliga innehåll

Egen inläsning.

Behörighet

Behörighet för antagning till forskarutbildning i filosofi.

Litteratur

Bestäms av examinator efter samråd med den studerande.

Examination

Krav för slutbetyg

Uppsats och/eller muntlig examination, enligt beslut av examinator.

Ges av

ABE/Filosofi

Kontaktperson

Karin Edvardsson Björnberg (karin.bjornberg@abe.kth.se)

Examinator

Karin Edvardsson Björnberg <karin.bjornberg@abe.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2015.