AK3117 Filosofiska originaltexter 4.5hp 4,5 hp

Original Texts in Philosophy 4.5hp

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursen syftar till fördjupning i klassiska eller för den moderna diskussionen centrala filosofiska texter.

Kursens huvudsakliga innehåll

Egen inläsning.

Behörighet

Behörighet för antagning till forskarutbildning i filosofi.

Litteratur

Bestäms av examinator efter samråd med den studerande.

Examination

  • UPP1 - Uppsats, 4,5, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Uppsats och/eller muntlig examination, enligt beslut av examinator.

Ges av

ABE/Filosofi

Kontaktperson

Karin Edvardsson Björnberg (karin.bjornberg@abe.kth.se)

Examinator

Karin Edvardsson Björnberg <karin.bjornberg@abe.kth.se>

Övrig information

Obligatoriska kurs i forskarutbildning i filosofi.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2015.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.