DD2390 Internetprogrammering 6,0 hp

Internet Programming

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Informationen nedan baseras på en kursplan som är ersatt av en senare utgåva.

En fortsättningskurs i datalogi som ger en bred översikt över internetprogrammering.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Datalogi och datateknik
  Informations- och kommunikationsteknik
  Informationsteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: VT19.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska du kunna

 • beskriva internets principiella uppbyggnad och dess viktigaste protokoll.
 • använda socket- och trådprogrammering.
 • förklara HTTP-protokollets struktur och funktion.
 • utveckla en webbsida med dynamisk HTML.
 • använda distribuerade objekt (RMI).
 • använda krypteringsteknik med JSSE.

för att ha möjlighet att

 • konstruera enklare klient-servertillämpningar med Java för webben.

Kursens huvudsakliga innehåll

Grundläggande internetkunskap med begrepp som protokoll, datagram och internetworking. Socketprogrammering, trådprogrammering och chatprogram. HTML, CSS och javascript. Applets och RMI. HttpServrar. Kryptering med JSSE, SSL/TLS, HTTPS. XML och JAXP.

Behörighet

För fristående kursstuderande krävs 90 högskolepoäng varav 45 högskolepoäng inom matematik eller informationsteknik. Dessutom krävs engelska B eller motsvarande och svenska B eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Goda förkunskaper i programmering och Java motsvarande DD1337, DD1338, DD1342, DD2310 eller DD2385.

Litteratur

Meddelas senast 4 veckor före kursstart på kursens hemsida. Föregående läsår användes material producerat vid institutionen.

Examination

 • LAB1 - Laborationsuppgifter, 4,5, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projektuppgift, 1,5, betygsskala: P, F

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Krav för slutbetyg

Laborationsuppgifter (LAB1; 4,5 hp).
Projektuppgift (PRO1; 1,5 hp).

Ges av

CSC/Datalogi

Kontaktperson

Vahid Mosavat (vahid@kth.se)

Examinator

Vahid Mosavat <vahid@kth.se>

Övrig information

Kursen har ersatts av DD1389.

Påbyggnad

Diskuteras med kursledaren.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2009.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.