DD3007 Beräkningsbaserad modellering inom aktuell neurovetenskap 3,0 hp

Computational Modeling in Current Neuroscience

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen belyser modelleringens och simuleringens roll i neurovetenskapen ur ett antal perspektiv. Aktuella vetenskapliga artiklar granskas av deltagarna där modellens roll, hur den används, hur den utvecklats med mera ska beaktas. Studenterna presenterar och diskuterar artiklarna utifrån ett antal frågeställningar som lyfter fram modellens roll i neurovetenskapen. Frågorna rör modellens syfte kunskapsmässigt, kvalitén på modellarbetet, vetenskapliga bidraget av modellen m.m.

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper

Neurovetenskap eller kognitionsvetenskap om minst 7,5 hp eller motsvarande.

Litteratur

Examination

  • EXA1 - Examination, 3,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Muntlig presentation av forskningsartiklar samt aktivt deltagande i seminarieverksamhet.

Ges av

EECS/Beräkningsvetenskap och beräkningsteknik

Kontaktperson

Ö. Ekeberg, e-post: ekeberg@csc.kth.se och E. Fransén, e-post: erikf@csc.kth.se

Examinator

Erik Fransén <erikf@kth.se>

Örjan Ekeberg <ekeberg@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2009.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.