DD3011 Seminarier i statisk analys 7,5 hp

Seminars in Static Analysis

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter kursen skall studenten ha ett djupt förståelse av de senaste framstegen i området av statisk programanalys, med fokus på frågeställningar, metoderna och användningar. Det exakta innehållet kan variera från en omgång till nästa.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen består av att läsa och presentera ett antal vetenskapliga artiklar valda från de bästa konferensena i området. Varje doktorand kommer presentera åtminståne tre artiklar.

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper

FDD3457 programsematik och programanalys, eller motsvarande kunskaper

Litteratur

Vetenskapliga artiklar valda från kursledaren.

Examination

  • EXA1 - Examination, 7,5, betygsskala: P, F

Ges av

EECS/Teoretisk datalogi

Examinator

Dilian Gurov <dilian@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2014.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.