DD3341 Studier i teoretisk datalogi 2,0 hp

Topics in Theoretical Computer Science

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Att fördjupa kunskaperna i teoretisk datalogi samt förmågan att lösa teoretiska problem

Kursens huvudsakliga innehåll

Varierande, med fokus på teoretiska datalogiska aspekter

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper

Kompetens på forskarnivå i programmeringsspråk, semantik och komplexitet

Litteratur

Vetenskapliga Artiklar

Examination

  • EXA1 - Examination, 2,0, betygsskala: P, F

Ges av

EECS/Teoretisk datalogi

Kontaktperson

Dilian Gurov

Examinator

Dilian Gurov <dilian@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2013.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.