DD3343 Seminariekurs i teoretisk datavetenskap 7,5 hp

Seminars on Theoretical Computer Science

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska en elev kunna: diskutera avancerade begrepp inom kursens område, aktivt attackera problem inom kursens område, både genom eget arbete och genom sökning av relevant information (t.ex. inom vetenskaplig litteratur), tillgodogöra sig det väsentligainnehållet i vetenskapliga artiklar inom kursens område.

Kursens huvudsakliga innehåll

Innehållet varierar från år till år och beskrivs närmare på webbsida för aktuell omgång av kursen.

Behörighet

Kunskaper motsvarande en av kurserna DD1352 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet eller DD2352 Algoritmer och komplexitet.  Kursen förutsätter matematisk mognad. 

Litteratur

Examination

  • EXA1 - Examination, 7,5, betygsskala: P, F

Övningsuppgifter. Ibland produktion av föreläsningsanteckningar.

Ges av

EECS/Teoretisk datalogi

Examinator

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2017.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.