DD3350 Storverk i teoretisk datavetenskap 7,5 hp

Masterpieces in Theoretical Computer Science

OBS!

Det finns ingen nu gällande kursplan för denna kurs.

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Examination

Ges av

EECS/Teoretisk datalogi

Examinator