DD3370 Mjukvaruutvecklingsverktyg för tekniska beräkningar 5,0 hp

Scientific Software Development Toolbox

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Syftet med kursen är att demonstrera studenterna de bästa tillgängliga verktygen och metoder i modern utveckling av vetenskapliga program samt at träna de i deras användning. Huvudfokus ligger på professionella verktyg för att utveckla och underhålla vetenskaplig programvara på ett effektivt sätt. Eftersom de flesta vetenskapliga program utvecklas i samarbetsprojekt kommer vi att diskutera verktyg och arbetsflöden som underlättar denna process. Utöver detta är de verktyg också oväderliga för enskilda utvecklare.

Kursens huvudsakliga innehåll

-        Collaborative webbaserad utveckling med GitHub, Gitlab och Redmine

-        Att arbeta med ipython

-        Test: enhetstester, regressionstester, teststyrd utveckling

-        Kontinuerlig integration

-        Att uttrycka beroenden med make

-        Att bygga bärbar programvara med CMake

-        Verktygslåda för profilering och kodoptimering

-        Att styra komplexitet med funktionell programmering

-        Verktygslåda för debugging

-        Modulär programmering och och utveckling med blandade programmeringsspråk

-        Dokumentation av källkod

-        Paketering, fördelning och releasemekanism för programvara

-        Överlevnadsguide för att arbeta med äldre kod

Distribuerad versionshantering med Git

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper

Ett kompilerat språ (t.ex. C, C++ eller Fortran 90) och ett interpreterat språk (t.ex. Python).

Litteratur

Information läggas ut på kurssidan 4 veckor innan kursens början.

Examination

  • EXA1 - Examination, 5,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Närvaro vid förläsningar, delaktighet i laborationer och projektrapport.

Ges av

EECS/Beräkningsvetenskap och beräkningsteknik

Examinator

Erwin Laure <erwinl@kth.se>

Övrig information

Se http://sese.nu/scientific-software-development-toolbox/

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2014.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.