DD3381 Kvadratsumme-seminarium 7,5 hp

sum of Square Seminar

 • Utbildningsnivå

  Forskarnivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT18 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P1 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  51699

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2018-10-26

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

- förklara de fundamentala idéerna bakom kvadratsumme-hierarkin,

- tillämpa kvadratsumme-hierarkin på små probleminstanser,

- redogöra för de viktigaste resultaten om kvadratsumme-hierarkin,

- översiktligt redogöra för aktuell forskning om kvadratsumme-hierarkin och de stora öppna problemen.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kvadratsumme-hierarkin, algoritmer som kan formaliseras av kvadratsumme-hierarkin, och undre gränser för kvadratsumme-hierarkin

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper

Linjär algebra

Litteratur

Föreläsningsanteckningar och forskningsartiklar om kvadratsumme-hierarkin.

Examination

 • EXA1 - Examination, 7,5, betygsskala: P, F

Hemuppgifter och presentation av forskningsartikel.

Ges av

EECS/Teoretisk datalogi

Kontaktperson

Aaron Potechin

Examinator

Per Austrin <austrin@kth.se>

Övrig information

Kursledare: Aaron Potechin

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2017.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.