DD3390 Approximationsalgoritmer 6,0 hp

Approximation Algorithms

OBS!

Det finns ingen nu gällande kursplan för denna kurs.

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    P, F

Information för forskarstuderande om när kursen ges

Kontakta Ola Svensson på: osven@kth.se.

Examination

Ges av

EECS/Teoretisk datalogi

Examinator

Johan Håstad <johanh@kth.se>