DD3436 Vetenskaplig programmering i Python för beräkningsbiologi 5,0 hp

Scientific Programming in Python for Computational Biology

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    P, F

Sista planerade examination: VT22.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursdeltagare ska genom denna kurs höja nivån på sin vetenskapliga programmering. Det innebär dels teori och praktik om distribuerad programutveckling, delning av kod, och avancerad programmering i Python, allt med problem i beräkningsbiologi i fokus.

Kursens huvudsakliga innehåll

Distribuerad projekthantering, inklusive användning av versionshanteringssystem för källkod. Viktiga kodbibliotek i Python. Effektiv programmering i Python. Parallellprogrammering i Python. Effektiv felsökning.

Behörighet

DD2397 Tillämpad Bioinfromatik eller motsvarande

Litteratur

Examination

  • EXA1 - Examination, 5,0, betygsskala: P, F

Ges av

EECS/Beräkningsvetenskap och beräkningsteknik

Kontaktperson

Lars Arvestad, e-post: arve@kth.se

Examinator

Lars Arvestad <arve@kth.se>

Övrig information

Kursen är främst avsedd för doktorander på Science for Life Laboratory.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2013.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.