DD3442 Basala Ganglierna- undersökning av teorier och modeller 7,5 hp

Basal Ganglia- Intervestigation of Theories and Models

OBS!

Det finns ingen nu gällande kursplan för denna kurs.

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Examination

Ges av

EECS/Beräkningsvetenskap och beräkningsteknik

Examinator

Jeanette Hällgren Kotaleski <jeanette@csc.kth.se>