DD3443 Basala ganglierna-läskurs om teorier och modeller 3,0 hp

Basal Ganglia-Reading Course on Theories and Models

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Under kursens gång undersöker vi vad man vet om basala gangliernas funktion. Målet är att länka deras funktion till den neuronala nätverksnivån samt till beräkningsmodeller. Speciellt fokus kommer att vara på att förstå basala gangliernas roll i belöningsinlärning samt vid beteendeselektion. Kursen är organiserad i seminarieform (ca 15*1h) där forskningsartiklar och bokkapitel aktivt diskuteras och analyseras av deltagarna.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen skall ge studenterna en representativ överblick över dagens teorier om basala gangliernas funktion, samt hur dessa teorier baserar sig på kunskap om enskilda neuron- och synapstypers specifika egenskaper, inklusive synapsernas plastiska egenskaper. Aktuella modelleringsstudier inom området analyseras på ett detaljerat sätt. 

Kursupplägg

Kursen skall ge studenterna en representativ överblick över dagens teorier om basala gangliernas funktion, samt hur dessa teorier baserar sig på kunskap om enskilda neuron- och synapstypers specifika egenskaper, inklusive synapsernas plastiska egenskaper. Aktuella modelleringsstudier inom området analyseras på ett detaljerat sätt. 

Behörighet

Doktorand, eller sista året på en Master eller Civilingenjörsutbildning.

Litteratur

Aktuella forsknings- och reviewartiklar.

Examination

  • EXA1 - Examination, 3,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Studenten skall hitta och föreslå åtminstone en av de artiklar som läses under kursen, och dessutom leda diskussionen runt den artikeln. Dessutom måste studenten delta aktivt under minst 80% av seminarietillfällena.

Ges av

EECS/Beräkningsvetenskap och beräkningsteknik

Examinator

Jeanette Hällgren Kotaleski <jeanette@csc.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2014.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.