DD3451 Individuell kurs i beräkningsbiologi 7,5 hp

Individual Course in Computational Biology

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursen ska erbjuda fördjupning inom ett delämne i beräkningsbiologi.

Kursens huvudsakliga innehåll

Studier av bok och/eller forskningsartiklar, individuellt eller i grupp.

Behörighet

Antagen forskarstudent inom beräkningsbiologi eller närliggande område.

Rekommenderade förkunskaper

Studenten måste bedriva forskning på doktorandnivå inom beräkningsbiologi eller ett närliggande område.

Litteratur

Examination

  • EXA1 - Examination, 7,5, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Inlämningsuppgifter

Ges av

EECS/Beräkningsvetenskap och beräkningsteknik

Examinator

Erik Fransén <erikf@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2016.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.