DD3457 Programsemantik och programanalys 6,0 hp

Program and Semantics ans Analysis

OBS!

Det finns ingen nu gällande kursplan för denna kurs.

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Examination

Ges av

EECS/Teoretisk datalogi

Examinator

Dilian Gurov <dilian@kth.se>