DD3459 Mjukvaru pålitlighet 9,0 hp

Software Reliability

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursens huvudsakliga innehåll

Behörighet

Litteratur

Examination

  • EXA1 - Examination, 9,0, betygsskala: P, F

Ges av

EECS/Teoretisk datalogi

Kontaktperson

Karl Meinke, e-post: karlm@kth.se

Examinator

Karl Meinke <karlm@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2013.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.