DD3462 Datalogididaktik 7,5 hp

Computer Science Education Research

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

* förklara grundläggande begrepp om hur studenter lär sig datalogi samt om undervisning av ämnet,

* redogöra för olika forskningsmetoder inom datalogididaktik,

* använda begrepp och teorier och tillämpa forskningsmetoder inom något delområde av datalogididaktik

 i syfte att

* kunna bedriva egen forskning inom datalogididaktik.

Kursens huvudsakliga innehåll

Introduktion till datalogididaktik: Lärande inom datalogi. Forskning om lärande inom datalogi.

Aktuella forskningsämnen: Grundläggande programmering. Genusfrågor inom datavetenskap. Kritisk teori. Kvantitativ och kvalitativ forskning.

Individuellt projekt.

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper

Examen från programmet Civilingenjör och lärare eller motsvarande.

Litteratur

Fincher & Petre: Computer Science Education Research, CRC Press, 2004, ISBN 9789026519697.

Examination

  • EXA1 - Examination, 7,5, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Hemuppgifter, seminarium och individuellt projekt.

Ges av

EECS/Teoretisk datalogi

Examinator

Viggo Kann <viggo@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2017.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.