DH3338 Social Studies of Work and Technology 6,0 hp

Social Studies of work and Technology

OBS!

Det finns ingen nu gällande kursplan för denna kurs.

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Examination

Ges av

EECS/Medieteknik och Interaktonsdesign

Examinator

Henrik Artman <artman@kth.se>