DH3355 Design för människa-maskin interaktion 7,5 hp

Design for Human Machine Interaction

OBS!

Det finns ingen nu gällande kursplan för denna kurs.

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Examination

Ges av

EECS/Medieteknik och Interaktonsdesign

Examinator

Kristina Höök <khook@kth.se>

Ylva Fernaeus <fernaeus@kth.se>