DH3357 Fenomenologi i HCI 7,5 hp

Phenomenology in HCI

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursen riktar sig till design-orienterade doktorander och är organiserad som en läskurs. Tillsammans läser vi och diskuterar beskrivningar av fenomenologiskt grundad design.

Kursens huvudsakliga innehåll

Förkroppsligad interaktion (embodied interaction) har haft ett starkt inflytande på forskningen i interaktionsdesign och HCI, speciellt efter år 2000. Paul Dourish bok är en av de mest refererade inom området. I boken introducerar han begreppet embodiment från fenomenologin och visar hur det kan kopplas till dåtidens trender inom social computing och tangible interaction. Men redan den Skandinaviska designskolan såg fenomenologi som en viktig komponent i förståelse av det arbete de gjort (se t.ex. Ehns texter här). Daniel Fällmans avhandling var en viktig publikation inom området.

I den här kursen kommer vi i första hand fokusera på fenomenologiska begrepp såsom förkroppsligande och intersubjektivitet och hur dessa används för att skapa design inom IxD och HCI-området. Vi kommer endast i begränsad omfattning läsande grundläggande verk från filosofin – såsom Merleau-Ponty, Heidegger, osv.

Behörighet

Litteratur

Vi läser:

Dourish, Paul. Where the action is: the foundations of embodied interaction. The MIT Press, 2004.

The special issue of ToCHI on the topic from 2013:

Marshall, Paul, et al. "Introduction to the special issue on the theory and practice of embodied interaction in HCI and interaction design." ACM Transactions on Computer-Human Interaction (TOCHI) 20.1 (2013): 1.

Vi kommer också läsa ett antal artiklar som visar hur man kan omvandla fenomenologiska begreep som “förkroppsligande” och intersubjectivitet till design.

Examination

  • EXA1 - Examination, 7,5, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Studenterna får godkänt på kursen om de uppfyller ett av följande två kvar:

· Skriver en artikel om sitt forskningsarbete, skickat till någon konferens eller journal, där de refererar till Schön på ett relevant vis

· Skriver en kort uppsats om sin syn på Schön och hans relevans för deras eget arbete

Ges av

EECS/Medieteknik och Interaktonsdesign

Kontaktperson

Kristina Höök

Examinator

Kristina Höök <khook@kth.se>

Ylva Fernaeus <fernaeus@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2013.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.