DH3358 Humaniora i HCI 4,0 hp

Humanistic HCI

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursen riktar sig till design-orienterade doktorander och är organiserad som en läskurs. Tillsammans läser vi och diskuterar beskrivningar av humanistisk HCI.

Kursens huvudsakliga innehåll

“Humaniora har påverkade människa-maskin interaktionsområdet (HCI) ända sedan dess begynnelse, men har fått en allt starkare roll sedan början av 2000-talet. Under den perioden har humaniora gjort betydande bidrag till HCI-teori och metoder vilket har påverkat design av användarupplevelser (UX), estetik i interaktion, och olika emancipations-/social förändringsprocesser i HCI.

Den här boken återintroducerar humaniora HCI-publiken; beskriver dess främsta epistemologiska och metodologiska åtaganden och dess systematik; jämför och kontrasterar den vetenskapliga uppsatsen  med den humanistiska essän som forskningsprodukter och försöker ge struktur till hur en essä ska bedömas; och fokuserar slutligen på två områden där humanistisk HCI har haft en speciellt viktig påverkar på området – användarupplevelser och estetiska och emancipatoriska ansatser till interaktionsområdet. Boken argumenterar för en mer inkluderande och omfamnande humanistisk ansats i det tvärvetenskapliga HCI-området, och ger en livlig och engagerande invit till läsaren att vara med i det projektet.”

Kursupplägg

Studenter och senior forskare möttes och diskuterade boken vid två seminarier i slutet av oktober-november 2015. Jeffrey och Shaowen Bardzell kom sedan på besök och diskuterade boken med oss i början av november 2015.

Behörighet

Litteratur

Bardzell, J., & Bardzell, S. (2015). Humanistic HCI. Synthesis Lectures on Human-Centered Informatics, 8(4), 1-185.

Examination

  • EXA1 - Examination, 4,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Studenterna får godkänt på kursen om de uppfyller ett av följande två krav:

·         Skriver en artikel om sitt forskningsarbete, skickat till någon konferens eller journal, där de refererar till humaniora på ett relevant vis

·         Skriver en kort uppsats om sin syn på humaniora och interaktionsdesign och dess relevans för deras eget arbete

Ges av

EECS/Medieteknik och Interaktonsdesign

Examinator

Ylva Fernaeus <fernaeus@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2016.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.