DH3370 Aktuell forskning i MDI 7,5 hp

Current Topics in Human-Computer Interaction

OBS!

Det finns ingen nu gällande kursplan för denna kurs.

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Examination

Ges av

EECS/Medieteknik och Interaktonsdesign

Examinator

Cristian Bogdan <cristi@kth.se>