DH3374 Användarupplevelser - teoretiska grunder 4,0 hp

User Experience - Theoretical Foundations

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursens huvudsakliga innehåll

Behörighet

Litteratur

The course involves reading the following literature:

·         Book:Dewey, J. (2005). Art as experience. Perigee.

·         Book: Wright, P., & McCarthy, J. (2004). Technology as experience. MIT Press.

·         White paper: Roto et al, User Experience White Paper,http://www.allaboutux.org/uxwhitepaper

·         2 – 4 papers that in different ways refer to Dewey’s position on experiences

Examination

  • EXA1 - Examination, 4,0, betygsskala: P, F

Ges av

EECS/Medieteknik och Interaktonsdesign

Kontaktperson

Kristina Höök, e-post: khook@kth.se

Examinator

Kristina Höök <khook@kth.se>

Ylva Fernaeus <fernaeus@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2013.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.