DH3375 Avancerat stöd för användargränssnittsprogrammering 7,5 hp

Advanced Support for UI Realization

OBS!

Det finns ingen nu gällande kursplan för denna kurs.

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Rekommenderade förkunskaper

DH2641 interaktionsprogrammering eller motsvarande

Examination

Ges av

EECS/Medieteknik och Interaktonsdesign

Examinator