DM3303 Multisensorisk perception och tvärmodal interaktion 7,5 hp

Multisensory Perception and Cross-modal Interaction

Kursen huvudsakliga innehåll kommer att beslutas av studenterna tillsammans med kursansvarig, beroende på studenternas intresse. Det kommer att baseras på ett urval av bokkapitel från kurslitteraturen och på ett urval av publikationer i som representerar det aktuella läget inom forskningsområde.

 • Utbildningsnivå

  Forskarnivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

 • Perioder

  VT19 P3 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  61404

 • Kursen startar

  2019-01-15

 • Kursen slutar

  2019-03-15

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

Lärandemål

Kursen ger studenterna grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper om den senaste forskningsresultat inom multisensorisk perception och tvärmodal interaktion.

Kursens mål är

·      att få relevant kunskap om den senaste tekniken inom forskningsområdena för multisensorisk perception och tvärmodal interaktion

·      att ta hänsyn till relevanta egenskaper och problem relaterade till multisensorisk perception och tvärmodal interaktion

·      att använda den fördjupade kunskapen för att identifiera viktiga frågor relaterade till perception vid utformning och utvärdering av nya tekniska lösningar

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen huvudsakliga innehåll kommer att beslutas av studenterna tillsammans med kursansvarig, beroende på studenternas intresse. Det kommer att baseras på ett urval av bokkapitel från kurslitteraturen nedan och på ett urval av publikationer i som representerar det aktuella läget inom forskningsområde.

Behörighet

Litteratur

Utvalda kapitel ur böckerna:

·      BE Stein, editor. The New Handbook of Multisensory Processing, MIT Press, 2012

·      C Spence and J Driver, editors, Crossmodal Space and Crossmodal Attention, Oxford University Press, 2004

Urval av vetenskapliga publikationer.

Examination

 • EXA1 - Examination, 7,5, betygsskala: P, F

Examinationsformerna varierar beroende på kursinnehåll och studenternas intresse. Möjliga former inkluderar till exempel ett kort forskningsprojekt, eller en skriftlig översikt över litteraturen inom ett specifikt område inom Multisensorisk perception och tvärmodal interaktion. Muntlig presentation är alltid en del av examination.

Krav för slutbetyg

Studenten måste ge ett 1-timmars offentligt seminarium och lämna in en skriftlig rapport.

Seminariet ska:

 • ge en översikt över aktuella trender i multisensorisk perception och crossmodal interaktion
 • fokusera på metoder och teknik för analys och/eller design av multisensory perception och cross-modal interaktion
 • diskutera fördelar och exempel vid användning av multisensorisk perception och crossmodal interaktion

Ges av

EECS/Medieteknik och Interaktonsdesign

Kontaktperson

Roberto Bresin (roberto@kth.se)

Examinator

Roberto Bresin <roberto@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.