DM3312 Individuell kurs i ny teknik för musikaliskt uttryck 10,0 hp

Individual Course in new Technologies for Musical Expression

OBS!

Det finns ingen nu gällande kursplan för denna kurs.

Kursen innebär att studenter med ett specialintresse inom ny teknik för musikaliskt uttryck kan få läsa en individuellt utformad kurs inom det egna intresseområdet. Såväl kursinnehåll som examination utformas individuellt för varje student. Studenten vänder sig först till den som ansvarar för aktuell kompetensinriktning eller annan forskare och därefter till kursansvarig.

Det ges ingen undervisning på kursen.

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Examination

Ges av

EECS/Medieteknik och Interaktonsdesign

Kontaktperson

Roberto Bresin (roberto@kth.se)

Examinator

Roberto Bresin <roberto@kth.se>