DM3321 Individuell kurs i musik- och ljudbehandling 7,5 hp

Individual Course in Sound and Music Computing

OBS!

Det finns ingen nu gällande kursplan för denna kurs.

Kursen innebär att studenter med ett specialintresse inom musik- och ljudbehandling kan få läsa en individuellt utformad kurs inom det egna intresseområdet. Såväl kursinnehåll som examination utformas individuellt för varje student. Studenten vänder sig först till den som ansvarar för aktuell kompetensinriktning eller annan forskare och därefter till kursansvarig.

Det ges ingen undervisning på kursen.

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Examination

Ges av

EECS/Medieteknik och Interaktonsdesign

Kontaktperson

Roberto Bresin (roberto@kth.se)

Examinator

Roberto Bresin <roberto@kth.se>