DM3510 Aktuell forskning i teknikförstärkt lärande 7,5 hp

Current Topics in Technology-Enhanced Learning

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska deltagaren vara bekant med aktuellt forskning samt ha förmåga att kritiskt granska och analysera studier inom "technology-enhanced learning".

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursupplägg

- Överblick av aktuell forskning inom "technology-enhanced learning".

- Kritisk granskning och analys av utvalda artiklar och projekt i seminarieform.

- Fördjupning om aktuell forskning relevant för doktorandens forskningsintresse.

Behörighet

Litteratur

Examination

  • EXA1 - Examination, 7,5, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Aktivt deltagande i seminarier samt skriftlig litteraturöversikt.

Ges av

EECS/Medieteknik och Interaktonsdesign

Kontaktperson

Stefan Hrastinski, e-post: stefanhr@kth.se

Examinator

Stefan Hrastinski <stefanhr@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2011.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.