DM3513 Aktuell forskning i Medieteknik 7,5 hp

Current Topics in Media Technology

OBS!

Det finns ingen nu gällande kursplan för denna kurs.

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Examination

Ges av

EECS/Medieteknik och Interaktonsdesign

Examinator

Ann Lantz <alz@kth.se>