DN3258 Introduktion till högprestandaberäkningar 7,5 hp

Introduction to High Performance Computing

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Det finns ingen nu gällande kursplan för denna kurs.

En fortsättningskurs som behandlar algoritmer och tekniker för högprestandaberäkningar.

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    P, F

Sista planerade examination: VT22.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Rekommenderade förkunskaper

DN1212 eller DN1240 (eller motsvarande) samt erfarenhet av C, C++, Fortran.

Examination

Ges av

EECS/Beräkningsvetenskap och beräkningsteknik

Kontaktperson

Stefano Markidis, markidis@kth.se

Examinator

Erwin Laure <erwinl@kth.se>

Övrig information

En kurs på fortsättningsnivå som ges både inom grundutbildningen och forskarutbildningen.

Intensivkurs under två sommarveckor följt av självständigt arbete med projektuppgift under hösten.

Deltagarantalet är begränsat.
Notera att kursen börjar i augusti och att den inte avslutas förrän under hösten! Kursen schemaläggs ej centralt.

Påbyggnad

Diskuteras med kursledaren.