EG3314 Avancerade elsystem, doktorandkurs 5,0 hp

Advanced Power Systems, Graduate Course

Denna kurs behandlar tillämpning av avancerade tekniker, analysmetoder och verktyg som används för att uppnå en effektiv drift, styrning och skydd av elsystem.

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    P, F

Information för forskarstuderande om när kursen ges

Enligt överenskommelse.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenterna kunna
•    Förstå och beskriva avancerade koncept inom övervakning, drift, styrning och/eller skyddssystem för elkraftsystem.
•    Tillämpa och genomföra lösningar studerade i kursen.
•    Identifiera behovet av teknisk utveckling och ytterligare förbättringar av tekniken.

Kursens huvudsakliga innehåll

Denna kurs behandlar tillämpning av avancerade tekniker, analysmetoder och verktyg som används för att uppnå en effektiv drift, styrning och skydd av elsystem.

Kursen är inriktad på koncept för smarta elnät, som t.ex. tillämpning av moderna telekommunikationssystem, PMU-teknik och andra tekniker för smart drift, styrning och skydd i elsystem med inslag av förnybar elproduktion.

Kursupplägg

Individuellt projekt. (Enligt överenskommelse med kursansvarig inför kursstart.)

Behörighet

Kursen är avsedd för doktorander inom elektriska energisystem, men kan också lämpa sig för studenter från andra områden inom elektroteknik.

Litteratur

Technical reports and scientific publications.

Utrustningskrav

Bestäms tillsammans med kursansvarig inför kursstart.

Examination

  • EXA1 - Tentamen, 5,0, betygsskala: P, F

Projektet examineras genom en teknisk rapport samt muntligt (presentation inför examinator och övriga intresserade studenter, utfrågning av examinator och publik).

Krav för slutbetyg

Godkänd teknisk rapport och godkänd muntlig examination.

Ges av

EECS/Elkraftteknik

Kontaktperson

Luigi Vanfretti

Examinator

Luigi Vanfretti <luigiv@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2014.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.