EG3317 Avancerade elsystem, större laborationskurs 10,0 hp

Advanced Power Systems Laboratory Experience, Major Graduate Course

Denna kurs behandlar tillämpning av avancerade tekniker, analysmetoder och verktyg som används för att uppnå en effektiv drift, styrning och skydd av elsystem.

Kursen fokuserar på att utveckla färdigheter, analysmetoder, ny teknik och/eller verktyg, samt att tillämpa dessa för att lösa praktiska utmaningar relaterade till drift, styrning och skydd av smarta elnät.

 • Utbildningsnivå

  Forskarnivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  P, F

Information för forskarstuderande om när kursen ges

Enligt överenskommelse.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenterna kunna

 • Förstå och beskriva avancerade koncept inom övervakning, drift, styrning och/eller skyddssystem för elkraftsystem.
 • Tillämpa och genomföra lösningar studerade i kursen.
 • Lösa praktiska problem som uppstår då en lösning ska implementeras.
 • Genomföra en analys av de praktiska begränsningarna för de presenterade lösningarna och föreslå metoder att förbättra tekniken.

Kursens huvudsakliga innehåll

Denna kurs behandlar tillämpning av avancerade tekniker, analysmetoder och verktyg som används för att uppnå en effektiv drift, styrning och skydd av elsystem.

Kursen är inriktad på koncept för smarta elnät, som t.ex. tillämpning av moderna telekommunikationssystem, PMU-teknik och andra tekniker för smart drift, styrning och skydd i elsystem med inslag av förnybar elproduktion.

Tonvikten ligger på att praktiska tillämpningar i laboratoriemiljö som analyseras och jämförs med den teoretiska bakgrunden. Kursen utnyttjar realtidssimulering och hardware-in-the-loop för att testa och validera tillämpningar av nya analysmetoder, samt prototyper för hård- och mjukvara som utvecklats inom kursen.

Kursupplägg

Individuellt projekt. (Enligt överenskommelse med kursansvarig inför kursstart.)

Behörighet

Kursen är avsedd för doktorander inom elektriska energisystem, men kan också lämpa sig för studenter från andra områden inom elektroteknik.

Litteratur

Technical reports and scientific publications.

Utrustningskrav

Bestäms tillsammans med kursansvarig inför kursstart.

Examination

 • ETA1 - Examination, 10,0, betygsskala: P, F

Projektet ska genomföras i laboratoriemiljö och presenteras i en teknisk rapport.

Krav för slutbetyg

Godkänt laboratoriearbete och godkänd teknisk rapport.

Ges av

EECS/Elkraftteknik

Kontaktperson

Luigi Vanfretti

Examinator

Lars Nordström <larsno@kth.se>

Luigi Vanfretti <luigiv@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2014.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.