EI3353 Elektroteknisk konstruktion, doktorandkurs 10,0 hp

Electrotechnical Design, Ph D. Course

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    P, F

Information för forskarstuderande om när kursen ges

The course is given when there is sufficient demand. Please contact the examiner if you are interested in taking the course.

Lärandemål

Kursens huvudsakliga innehåll

Behörighet

Litteratur

Examination

  • EXA1 - Examination, 10,0, betygsskala: P, F

Ges av

EECS/Elektroteknisk teori och konstruktion

Examinator

Hans Edin <edin@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2013.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.