EJ3210 Elmaskinsanalys 9,0 hp

Analysis of Electrical Machines

Att ge fördjupade kunskaper om elektriska maskiner med avseende på bl a övertoner, övervågor, osymmetriska förhållanden och dynamiska förlopp. Kursen ger också kunskaper om moderna analysmetoder för elektriska maskiner t ex finita element metoder.

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    P, F

Information för forskarstuderande om när kursen ges

Ska avskaffas (övergått till EJ3222)

Lärandemål

After the course, the student should be able to demonstrate an extended knowledge of:

·        motor applications, pumps, fans, electrical vehicles,

·        non-sinusoidal m.m.f. waves, supply voltage harmonics and windings,

·        induction machines, derivation of the equivalent circuits parameters,

·        influence of magnetic saturation,

·        influence of temperature dependence

·        models for transient analysis of electrical machines,

·        influence of converter control on electrical machines.

Kursens huvudsakliga innehåll

Magnetic circuits and materials, AC windings, extended models of electrical machines, asymmetric supply voltage and load, dq analysis for transient modelling of electrical machines, space vector analysis.

Kursupplägg

16 hours lecture, 12 hours tutorial, 12 hours project assignment, 40 hours individualized project

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper

EJ2200 Elektriska maskiner och drivsystem.

Litteratur

Sadarangani, C., Electrical Machines – Design and Analysis of Induction and Permanent Magnet Motors, KTH 2006, chapters 1-6.

Examination

  • EXA1 - Examination, 9,0, betygsskala: P, F

A full-time week is dedicated to the individualized project preferably linked to the student’s own research.

Krav för slutbetyg

·        One written examination

·        Project assignment

·        Individualized project

Ges av

EECS/Elkraftteknik

Kontaktperson

Oskar Wallmark

Examinator

Oskar Wallmark <owa@kth.se>

Påbyggnad

EJ2221

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2012.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.