EL3100 Flervariabel reglerteknik 12,0 hp

Multivariable Feedback Control

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

 • Utbildningsnivå

  Forskarnivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  P, F

Sista planerade examination: VT21.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursens huvudsakliga innehåll

The course will give a rigorous introduction to the analysis and design of linear multivariable control systems. The focus is on inherent limitations in feedback control systems and on stability and performance in the presence of uncertainty (robustness). Important topics include: classic frequency domain methods extended to multivariable systems, directionality in MIMO systems, input-output controllability, uncertainty descriptions, linear fractional transformations, robustness analysis including the structured singular value mu, mu-synthesis, H2- and H-infty controller synthesis, H-infty loop shaping, linear matrix inequalities, balanced model reduction

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper

Undergraduate course in classic SISO control, elementary background in matrices and linear algebra. An introductory course in multivariable control is recommended, but not a requirement.

Litteratur

 • Course book:
  Multivariable Feedback Control - Analysis and Design, 2nd ed.
  Sigurd Skogestad and Ian Postlethwaite
  Wiley, 2005
  ISBN 0-470-01168-8
 • Supporting book:
  Essentials Of Robust Control
  Kemin Zhou
  Prentice Hall, 1998
  ISBN 0135258332

Examination

 • LAB1 - Laboration 1-3/Lab 1-3, 6,0, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt uppgift, 6,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Weekly hand-in problems and a take-home exam at the end of the course.

Ges av

EES/Reglerteknik

Kontaktperson

Elling W Jacobsen

Examinator

Elling W Jacobsen <jacobsen@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2009.
Examinationsinformation gäller från och med HT2009.