EL3200 Systemidentifikation 12,0 hp

System Identification

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Det finns ingen nu gällande kursplan för denna kurs.

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    P, F

Sista planerade examination: VT21.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Examination

Ges av

EES/Reglerteknik

Examinator