EL3260 Beslut under Osäkerhet 8,0 hp

Sequential Decision Making under Uncertainty

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursens huvudsakliga innehåll

Behörighet

Litteratur

Examination

Ges av

EES/Reglerteknik

Kontaktperson

Alexandre Proutiere

Examinator

Alexandre Proutiere <alepro@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2012.