EL3260 Beslut under Osäkerhet 8,0 hp

Sequential Decision Making under Uncertainty

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursens huvudsakliga innehåll

Behörighet

Litteratur

Examination

  • EXA1 - Examination, 8,0, betygsskala: P, F

Ges av

EECS/Reglerteknik

Kontaktperson

Alexandre Proutiere

Examinator

Alexandre Proutiere <alepro@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2012.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.