EL3270 Matematiska metoder inom signaler, system och reglering 8,0 hp

Mathematical Methods in Signals, Systems and Control

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Kursnivå (A-D)

    D
  • Huvudområde

  • Betygsskala

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursens huvudsakliga innehåll

Behörighet

Litteratur

Examination

Ges av

EES/Reglerteknik

Examinator

Versionsinformation

Kursplan giltig från och med HT2012.