EL3310 Distribuerad optimering, intensiv kurs 3,0 hp

Distributed Optimization, Intensive Course

OBS!

Det finns ingen nu gällande kursplan för denna kurs.

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Kursnivå (A-D)

    D
  • Huvudområde

  • Betygsskala

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Examination

Ges av

EES/Reglerteknik

Examinator