EL3310 Distribuerad optimering, intensiv kurs 3,0 hp

Distributed Optimization, Intensive Course

OBS!

Det finns ingen nu gällande kursplan för denna kurs.

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Examination

Ges av

EECS/Reglerteknik

Examinator

Mikael Johansson <mikaelj@kth.se>