EL3330 Nätverk och multiagent reglersystem 7,5 hp

Networked and Multi-Agent Control Systems

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursens huvudsakliga innehåll

Behörighet

Litteratur

Examination

Ges av

EES/Reglerteknik

Examinator

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2013.