EL3330 Nätverk och multiagent reglersystem 7,5 hp

Networked and Multi-Agent Control Systems

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursens huvudsakliga innehåll

Behörighet

Litteratur

Examination

  • EXA1 - Examination, 7,5, betygsskala: P, F

Ges av

EECS/Reglerteknik

Examinator

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2013.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.