EL3400 Nätverksbaserade reglersystem 7,5 hp

Networked Control Systems

OBS!

Det finns ingen nu gällande kursplan för denna kurs.

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Kursnivå (A-D)

    D
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Examination

Ges av

EES/Reglerteknik

Examinator