EL3600 Programutveckling för trådlösa sensornätverk 3,0 hp

Wireless Sensor Network Programming

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

Sista planerade examination: VT21.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursen ges på engelska. Se engelsk beskrivning.

Kursens huvudsakliga innehåll

Se engelsk beskrivning.

Kursupplägg

Se engelsk beskrivning.

Behörighet

Se engelsk beskrivning.

Litteratur

Se engelsk beskrivning.

Examination

Krav för slutbetyg

Se engelsk beskrivning.

Ges av

EES/Reglerteknik

Examinator

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2010.