EP3390 Läsgrupp för avancerade ämnen inom kommunikationsnät 1 10,0 hp

Reading Group in Advanced Topics in Communication Networks 1

In this course students acquire knowledge and skills regarding an advanced topic in communication networks. The course is generally based on a graduate textbook. Active participation is required in form of presentations and homework. Course participation is limited to a small group. The course topic may change for each installation of the course.

 • Utbildningsnivå

  Forskarnivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

 • Perioder

  VT19 P3 (10,0 hp)

 • Anmälningskod

  61349

 • Kursen startar

  2019-01-15

 • Kursen slutar

  2019-03-15

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

Information för forskarstuderande om när kursen ges

Given irregulalry.

Lärandemål

After the course, the student should be able to:

·        Thoroughly understand an advanced topic.

·        Solve problems that can be addressed using the studied methodology.

Kursens huvudsakliga innehåll

Advanced topicsin communication networks, which may change from year to year. Example: randomized algorithms and their application in communication systems.

Kursupplägg

Lectures, exercises solved as homework problems. Students will present both lecture modules and as solved homework problems.

Behörighet

Litteratur

Depends on the particular topic chosen. Example: Probability and Computing, by M. Mitzenmacher and E. Upfal,Cambridge University Press, 2005.

Examination

 • EXA1 - Examination, 10,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

·        Successful presentations of lecture modules.

·        Correct solutions to home work problems.

·        Presentation of some of those solutions.

Ges av

EECS/Nätverk och systemteknik

Kontaktperson

Rolf Stadler

Examinator

Gunnar Karlsson <gk@kth.se>

György Dán <gyuri@kth.se>

Panagiotis Papadimitratos <papadim@kth.se>

Rolf Stadler <stadler@kth.se>

Viktoria Fodor <vjfodor@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.