HF1010 Introduktionskurs i datateknik 1,5 hp

Introduction to Computer Studies

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 tidaa för programstuderande

HT19 elektro för programstuderande

HT19 timel för programstuderande

Lärandemål

Kursens syfte är att ge förståelse för och allmänna kunskaper om datorer samt att göra studenterna väl förtrogna med den datorutrustning som kommer att ha en central roll som hjälpmedel, övnings- och utvecklingsverktyg genom hela studietiden.

Studenterna ska efter kursen kunna:

 • Använda sig av i undervisningen tillgängliga nätverk och ansluta sig via en dator i allmän datorsal till sitt personliga konto och göra filöverföringar
 • Använda Skolans mailprogram för att ta emot e-post, skicka e-post och bifoga dokument
 • Via Internet hemifrån komma åt Skolans minnesareor, inklusive att läsa e-post hemifrån
 • Skapa, dela ut rättigheter och söka upp gemensamma mappar för gemensamma dokument i sina respektive hemkataloger
 • Använda ordbehandlare och kalkylprogram i undervisningsmiljön så att laborationeredogörelser och skriftliga inlämningar kan utföras med dessa verktyg

Kursens huvudsakliga innehåll

Datorbaserade övningar i konto- och filhantering.
Övningar med textbehandlings- och kalkylprogram.

Introduktion till programmering.

Behörighet

Litteratur

Examination

 • RED1 - Redovisning, 1,5, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Godkänd redovisning (RED1: 1,5 hp), betygsskala P/F.
För godkänt betyg krävs deltagande i vissa, angivna föreläsningar samt godkända redovisningar från vissa, angivna datorövningar som ingår i kursen.

Ges av

CBH/Medicinsteknik och hälsosystem

Examinator

Anders Cajander <cajander@kth.se>

Övrig information

Tidigare kursnummer: 6A2301

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2007.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.