ID3012 Avancerade ämnen i nätverkssystem 7,5 hp

Advanced Topics in Networked Systems

 • Utbildningsnivå

  Forskarnivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

 • Perioder

  VT19 P3 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  61300

 • Kursen startar

  2019-01-15

 • Kursen slutar

  2019-03-15

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Kista

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

HT18 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P1 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  51766

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2018-10-26

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Kista

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

HT18 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P1 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  51782

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2018-10-26

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  Campus Kista

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

Information för forskarstuderande om när kursen ges

Kontinuerligt

Lärandemål

Efter kursen ska studenten kunna:

 • Redovisa forsknings frågeställningar och forskningsresultat på ett kortfattat sätt och inom utsatt tid.
 • Försvara tillvägagångssätt inom forskning, designbeslut och utvärderingsmetoder i en diskussion.
 • Moderera en diskussion efter en forskningspresentation.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursplanen för denna forskningsinriktade kurs drivs av publicerade artiklar inom det breda området nätverkssystem. Skriftliga utvärderingar för utvalda artiklar som kräver kritisk resonemang kommer att vara en del av examinationskraven. Den skriftliga utvärderingen lämnas in före varje veckomöte. Studenterna måste presentera minst två forskningsrapporter och bedöms på kvaliteten i deras presentation. Kursens innehåll inkluderar, men är inte begränsat till: tillförlitliga nätverkssytem, "software defined networks", nätverksvirtualisering, datacenter nätverk, "cloud computing" och "big data". Erkänt högklassiga konferenser inom nätverkssytem (t.ex: SIGCOMM, NSDI, SOSP, CoNEXT) kommer att vara den huvudsakliga källan till de forskningsartiklar som kommer att behandlas.

Kursupplägg

Kursen består av seminarier där studenterna kommer att presentera och diskutera forskningämnen i nätverkssytem, och omfattar fyra på varandra följande perioder av läsåret. Kursen startar under hösten varje år. Kursen motsvarar en schemalagt timme per vecka, och kräver att studenterna läser forskningsartiklar och gör en skriftlig granskning/utvärdering av forskningsartiklar inför varje schemalagt arbetespass (totalt ca fyra timmars förberedelser).

Behörighet

Behöriga är doktorander

Rekommenderade förkunskaper

Goda kunskaper i system och nätverk

Litteratur

Forskningsartiklar/

Examination

 • EXA1 - Examination, 7,5, betygsskala: P, F

Examination sker genom obligatorisk närvaro, skriftliga granskningar/utvärderingar av forskningsartiklar och muntliga presentationer

Betygsskala; P/F

Ges av

EECS/Programvaruteknik och datorsystem

Kontaktperson

Dejan Kostic (dmk@kth.se)

Examinator

Dejan Kostic <dmk@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2014.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.