ME3525 Internationella affärer 7,5 hp

International Business

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

 • Utbildningsnivå

  Forskarnivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

Sista planerade examination: VT21.

Information för forskarstuderande om när kursen ges

Kursen kommer att ges under tiden 16-20 september 2013.

För att anmäla sig skall man ta kontakt med professor Esmail Salehi-Sangari (ess@indek.kth.se)      

Lärandemål

Uppgiften för oss som affärsmänniskor är att förstå oss på både det bra och det dåliga med vår platta, gränslösa marknad. Samtidigt måste vi räkna med att globaliseringens effekter abrupt kan ändra villkoren vi arbetar utifrån.

Det huvudsakliga målet med kursen är att bistå deltagarna med en god kunskapsgrund i några av de viktigaste forskningsområdena som underbygger studiet av globala marknader.

Vi kommer att gå igenom framstående klassisk litteratur och material som behandlar globaliseringens senare utveckling.

Deltagarnas förståelse för forskningen kommer att återspeglas i kursens avslutande inlämningsuppgift, som består i utarbetandet av en konceptuell eller empirisk essä lämplig för inlämning till t.ex. en internationell konferens.

Kursens huvudsakliga innehåll

International Business Research:  An Introduction

 • Vad utgör god teori?
 • Skapa värde i global affärsverksamhet och forskning.
 • Marknadsbrister.

Popular Theories in International Business Research

 • Landsspecifika fördelar
 • Företagsspecifika fördelar
 • Teorier såsom institutionell teori; tillgångsbaserad syn på företaget; teorin om tillgångsfördelar; internaliseringsteori; företagsbeteendeteori

Strategic Management Approaches: Strategy and Structure

 • Bolagsrelaterade och funktionella strategier på globala marknader
 • Strategier för marknadsinträde

Organizational Approaches:  Ecology, Evolution, and Process

 • Internationella strategiska allianser
 • Transnationell integration och samordning
 • Framväxande ekonomier
 • Offentliga riktlinjer/företagsstyre/företagens samhällsansvar (CSR)/hållbarhet

Knowledge Approaches:  Technology Exploration and Exploitation

 • Kunskapssamordning
 • Internationell korruption

Behörighet

Endast för doktorander.

Rekommenderade förkunskaper

Kursdeltagarna måste vara antagna till ett doktorsprogram.

Litteratur

Barkema, H.G., & Drogendijk, R. (2007). “Internationalising in Small, Incremental or Larger Steps?” Journal of International Business Studies, 38 (7): 1132-1148.

Buckley, P.J. (2002). “Is the International Business Research Agenda Running out of Steam?”, 33 (2): 365-373.

Buckley, P.J., & Casson, M. (2009). “The Internalisation Theory of Multinational Enterprise: A Review of the Progress of a Research Agenda after 30 Years,” Journal of International Business Studies, 49 (9): 1563-1581.

Buckley, P.J., Devinney, T.M., & Louviere, J.J. (2007). “Do Managers Behave the Way Theory Suggests? A Choice-Theoretic Examination of Foreign Direct Investment Location Decision-Making,” Journal of International Business Studies, 38 (7): 1069-1094.

Buckley, P.J., & Hashai, N. (2009). “Formalizing Internationalization in the Eclectic Paradigm,” Journal of International Business Studies, 40(1): 58-70.

Crittenden, V. L., & Crittenden, W.F. (forthcoming). “Corporate Governance in Emerging Economies: Understanding the Game,” Business Horizons.

Crittenden, V.L., & Crittenden, W.F. (2010). “Strategic Management in Emerging Economies: A Research Agenda,” Organizations and Markets in Emerging Economies, 1 (1): 9-23.

Crittenden, V.L., Crittenden, W.F., Pinney, C., & Pitt, L. (2011). “Implementing Global Corporate Citizenship: An Integrated Business Framework,” Business Horizons, 54(5): 447-455.

Crittenden, V.L., Hanna, R.C, & Peterson, R.A. (2009). “Business Students’ Attitudes toward Unethical Behavior:  A Multi-Country Comparison,” Marketing Letters, 20 (1): 1-14.

Crittenden, V. L., & Wilson, E.J. (2005). “Content, Pedagogy, and Learning Outcomes in the International Marketing Course,” Journal of Teaching in International Business 17 (1/2): 81-102.  [Portions reprinted in Ch. 6: International and Cross-Cultural Marketing, 2010 National Business Education Yearbook, National Business Education Association.]

Cuervo-Cazurra, A., Maloney, M.M., & Manrakhan, S. (2007). “Causes of the Difficulties in Internalization,” Journal of International Business Studies, 38 (5): 709-725.

Dahan, N., Doh, J.P., Oetzel, J., & Yaziji, M. (2010). Corporate-NGO Collaborations: Creating New Business Models for Developing Markets,” Long Range Planning, 43 (2): 326-342.

Doh, J.P., Husted, B., Matten, D., & Santoro, M. (2010). “Ahoy There! Toward Greater Congruence and Synergy between International Business and Business Ethics Theory and Research,” Business Ethics Quarterly, 20 (3): 481-502.

Ghoshal, S. (1987). “Global Strategy: An Organizing Framework,” Strategic Management Journal, 8: 425-440.

Griffith, D.A., Cavusgil, S.T., & Xu, S. (2008). “Emerging Themes in International Business Research,” Journal of International Business Studies, 39 (7): 1220-1235.

Habib, M., & Zurawicki, L. (2002). “Corruption and Foreign Direct Investment,” Journal of International Business Studies, 33 (2): 291-307.

Harzing, A. (2000). “An Empirical Analysis and Extension of the Bartlett and Ghoshal Typology of Multinational Companies,” Journal of International Business Studies, 31 (1): 101-120.

Hoskisson, R., Eden, L., Lau, C., & Wright, M. (2000). “Strategy in Emerging Economies,” Academy of Management Journal, 43: 249-267.

Khanna, T., & Palepu, K.G., & Jayant, S. (2005). “Strategies that fit Emerging Markets,” Harvard Business Review, (June): 63-76

Kim, W.C., & Hwang, P. (1992). “Global Strategy and Multinationals: Entry Mode Choice,” Journal of International Business Studies,17 (3): 1-26.

Meyer, K. (2004). “Perspectives on Multinational Enterprises in Emerging Economies,” Journal of International Business Studies, 35: 259-276.

Peng, M.W. (2004). “Identifying the Big Questions in International Business Research,” Journal of International Business Studies, 35 (2):99-108.

Raman, A. (2009). “The New Frontiers: How the Global Slowdown is Reshaping Competition from Emerging Markets,” Harvard Business Review, (July-August): 2.

Robertson, C.J., Gilley, K.M., Crittenden, V.L., & Crittenden, W.F. (2008). “An Analysis of the Predictors of Software Piracy within Latin America,” Journal of Business Research 61 (June): 651-656.

Robertson, C.J., & Watson, A. (2004).  “Corruption and Change:  The Impact of

Foreign Direct Investment,” Strategic Management Journal, 25: 385-396.

Rugman, A., & Verbeke, A. (2003). “Extending the Theory of the Multinational Enterprise: Internationalization and Strategic Management Perspectives,” Journal of International Business Studies, 34 (2): 125-137.

Tihanyi, L., Griffith, D.A., & Russell, C.J. (2006). “The Effect of Cultural Distance on Entry Mode Choice, International Diversification, and MNE Performance: A Meta-Analysis,” Journal of International Business Studies, 36: 270-283.

Examination

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Kontaktperson

Esmail Salehi-Sangari (ess@indek.kth.se)

Examinator

Esmail Salehi-Sangari <ess@indek.kth.se>

Övrig information

Kursen ges på engelska 

Påbyggnad

       

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2013.